Audyt
Doradztwo
Rachunkowość

O nas

Oferta

Badanie

Biuro

Konsultacje

Inne usługi

Kontakt

Audyt Doradztwo Rachunkowość Grażyna Filipiak jest podmiotem audytorskim uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

Firma jest wpisana na listę podmiotów w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem 3222.

Firma ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej, zarówno w zakresie badania sprawozdań finansowych, jak i usług biura rachunkowego, co daje naszym Klientom dodatkowe gwarancje, że mają do czynienia z solidnym audytorem.